Kepaniteraan Hukum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPANITERAAN MUDA HUKUM

PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS

 • Petugas PTSP menerima permohonan pendaftaran surat kuasa dan meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa
 • Petugas memberi stempel legalisir dan mencatat ke dalam buku register pendaftaran surat kuasa
 • Panitera Muda Hukum memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan
 • Panitera menandatangani pendaftaran surat kuasa
 • Petugas PTSP memungut dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada bendahara penerima
 • Petuga PTSP menyerahkan surat kuasa yang telah didaftar kepada pemohon
 • Salinan Surat Kuasa diarsipkan di Kepaniteraan Muda Hukum

PENDAFTARAN SURAT KUASA IJIN KUASA INSIDENTIL

 • Petugas PTSP menerima permohonan berkas surat permohonan ijin kuasa insidentil dan meneliti kelengkapan permohonan surat ijin kuasa insidentil.
 • Staf di Kepaniteraan Muda Hukum membuat konsep surat ijin kuasa insidentil.
 • Panitera Muda Hukum memeriksa konsep surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf
 • Panitera menerima dan memberi paraf konsep surat ijin kuasa insidentil.
 • Ketua pengadilan negeri menandatangani surat ijin kuasa insidentil.
 • Panitera Muda Hukum mencatat ijin kuasa insidentil dalam buku register pemberian ijin kuasa insidentil.
 • Petugas PTSP memungut dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada bendahara penerima
 • Petugas PTSP menyerahkan surat kuasa yang telah didaftar kepada pemohon
 • Panitera Muda Hukum mengarsipkan berkas permohonan surat ijin kuasa insidentil, dan salinan surat ijin insidentil

SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA

 • Petugas PTSP menerima permohonan berkas surat permohonan tidak tersangkut perkara dan meneliti kelengkapan permohonan tidak tersangkut perkara
 • Petugas membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
 • Panitera Muda Hukum memeriksa konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara dan memberi paraf
 • Panitera menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
 • Ketua Pengadilan Negeri menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara
 • Petugas mencatat surat keterangan tidak tersangkut perkara ke dalam buku register
 • Petugas PTSP memungut dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada bendahara penerima
 • Petugas PTSP menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon
 • Panitera Muda Hukum mengarsipkan berkas permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara

PROSEDUR PENGADUAN PADA MEJA PENGADUAN

 • Petugas pada Meja Pengaduan menerima pengaduan tertulis/ elektronik atau menghadap langsung
 • Petugas Meja Pengaduan meregistrasi pengaduan
 • Panitera Muda Hukum menerima surat pengaduan dari Petugas Meja Pengaduan dan Informasi untuk kemudian meneruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri
 • Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut terhadap pengaduan kepada Panitera untuk ditindaklanjuti
 • Panitera Muda Hukum menginput pengaduan ke dalam sistem informasi pengawasan (SIWAS), memberikan nomor PIN kepada pengadu dan mengarsipkan

PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM

 • Petugas PTSP menerima berkas permohonan pendaftaran dan meneliti kelengkapan berkas pendaftaran
 • Petugas PTSP memberikan tanda terima pendaftaran permohonan dan membubuhkan stempel cap pendaftaran pada akta notaris dan meregistrasi Akta Pendirian Badan Hukum
 • Panitera Muda Hukum membubuhi paraf dan Panitera menandatangani pendaftaran Akta Notaris Pendirian Badan Hukum
 • Petugas PTSP memungut dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada bendahara penerima
 • Petugas PTSP menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon
 • Panitera Muda Hukum mengarsipkan berkas permohonan Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum